Vi löser din
fordringstvist

Kostnadsfri juridisk rådgivning

Vi löser din
fordringstvist

Kostnadsfri juridisk rådgivning

Juridisk hjälp inom fordringsrätt

Behöver du juridisk hjälp i en fordringstvist eller någon annan fråga som rör fordringsrätt? Vill du framställa en fordran, upprätta ett skuldebrev eller du kanske har fått en felaktig fordran ställd på dig?

Vi kan hjälpa dig! Vi är en ledande juristbyrå när det handlar om fordringsrätt i Göteborg. Vi har breda kunskaper och lång erfarenhet inom fordringsrätt och ett flertal andra områden inom affärsrätt.

Välkommen att kontakta oss redan idag. Vi erbjuder fri juridisk rådgivning och biträde i en eventuell tvist.

pappersarbete fodringrätt göteborg

Fordringsrätt Göteborg – vi hjälper dig hela vägen

Vi har kontor i centrala Göteborg och tar emot uppdrag från både privatpersoner och företag i hela Sverige. Första rådgivningen är förutsättningslös och kostnadsfri, så tveka inte att höra av dig till oss om du behöver stöd inom fordringsrätt eller något annat juridiskt område. Vi granskar och upprättar avtal och biträder dig och ditt företag i såväl avtalsförhandlingar som vid svensk domstol.

Vi är en säker partner inom juridik och arbetar alltid i nära samarbete med våra klienter. Du får alltid fullständig information om det juridiska händelseförloppet för att du ska känna dig trygg i hela processen. Vi ger dig din insikt som du och ditt företag behöver i den svåra situation som en fråga om fordringsrätt kan innebära.

Mer information om fordringsrätt

Vi erbjuder juridiskt stöd inom fordringsrätt – oavsett om din fråga eller tvist involverar företag, myndigheter eller privatpersoner.

Fordringsrätt är ett omfattande juridiskt område. Det kan handla om att du har fått ett krav från en privatperson eller ett företag som du anser är felaktigt eller om du behöver hjälp att driva in fordringar i form av obetalda fakturor.

Fordringsrätt beskriver ett fordringsförhållande mellan som minst två personer, en borgenär (den som har fordran) och en gäldenär (den som ska betala skulden).

Skuldebrev och krediträtt

Vårt juridiska arbete med fordringsrätt handlar ofta om att bedöma om en fordran har uppstått eller inte och i så fall på vilken grund. Det kan också handla om alla siffror stämmer – är fordran rätt beräknad helt enkelt.

Rättsområdet innefattar dessutom skuldebrevsrätt och krediträtt. Tvister kan uppstå även i situationer där gäldenären och borgenären har upprättat ett avtal. Frågor om motfordran kan också förekomma.

Välkommen att höra av dig till oss om du vill framställa en fordran, upprätta ett skuldebrev eller om du har fått en fordran med felaktiga uppgifter.

Brett utbud tjänster inom fordringsrätt

Här är några av de tjänster vi utför inom fordringsrätt:

  • Utformning och tolkning av skuldebrev.
  • Rådgivning om fordringar.
  • Indrivning av fordringar.
  • Bestridande av fordringar.
  • Skadeståndsrätt.
  • Domstolstvister.

Vår stora kunskap och erfarenhet av fordringsrätt och dess principer och regler kan ge dig som klient en stor fördel när en fordringstvist ska lösas, antingen i rätten eller i annat sammanhang. Här är det viktigt att veta att kostnaderna för juridiskt ombud till stor del kan betalas av klientens hem- eller företagsförsäkring. I dessa fall behöver klienten bara betala en del av kostnaden.

En fordran kan preskriberas

Begreppen fordran och skuld är särskilt viktiga inom fordringsrätt. Fordran är ett annat ord för krav, skuld är ett begrepp som beskriver motsatsen, det vill säga det som ska presteras. Personen som har ett krav på en betalning (fordran) kallas för borgenär och den som ska betala skulden kallas för gäldenär).

Ett fordringsrättsligt krav kan preskriberas, det vill säga att det upphör att gälla. Den generella regeln är att en fordran kan sluta gälla efter 10 år, om det inte skett ett preskriptionsavbrott kan exempelvis ske om fordringsägaren skickar en påminnelse eller om gäldenären har betalat en del av skulden.

Oavsett om du är fordringsägare eller gäldenär kan du kontakta oss för juridisk rådgivning inom fordringsrätt. Vi kan klargöra vilka rättigheter och skyldigheter du har för att du ska veta vilket agerande som är lämpligt i den aktuella situationen.

Fordringsrätt – några centrala begrepp

Fordran

En fordran är en förpliktelse eller ett rättsligt bindande anspråk från en individuellt bestämd person riktat mot en annan individuellt bestämd person.

Gäldenär

En gäldenär är en person eller ett företag som har en skuld till någon annan. Det behöver inte handla om en pengaskuld utan även skyldighet att lämna över en vara som motparten har köpt.

Borgenär

Borgenären är den part som har en fordran mot någon annan (fordringsägaren). Bör inte förväxlas med borgensman, som är den som går i borgen för en annan vid ett lån.

I behov av juridisk rådgivning inom fordringsrätt i Göteborg? Välkommen att kontakta oss för ett första möte!

Har du hamnat i en tvist om en skuld? Vi är experter på fordringsrätt!