Tjänster

Vi erbjuder kompetent och ansvarsfull juridisk hjälp inom affärsrätt, bland annat dessa områden:

Arbetsrätt

Vi biträder företag med arbetsrättslig rådgivning, i såväl löpande verksamhet som vid företagsförvärv.

Avtalsrätt

Vi biträder företag och privatpersoner vid upprättande och förhandling av avtal.

Bolagsrätt

Behöver du juridisk kompetens i frågor som rör svensk bolagsrätt? Vestra jurister har kompetensen.

pappersarbete fodringrätt göteborg

Entreprenadrätt

Har du frågor inom entreprenadrätt eller behöver hjälp så är du välkommen att kontakta oss. Med vår expertis kan påbörja arbetet på en lösning.

Försäkringsrätt och skadeståndsrätt

Vi ger råd vid alla typer av skadestånds- och försäkringsärenden, bland annat bedömningar och skadeståndsutredningar.

Obeståndsrätt

Vestra Jurister företräder företag vid rekonstruktioner, ackord, betalningsanstånd och likvidationer.

Offentlig upphandling

Vi biträder svenska och internationella företag i samband med anbudsförfaranden eller vid överklagande av en upphandling.

Processrätt

Vestra bistår med kunnig och ansvarsfull processrättslig vägledning, i domstol och i skiljeförfaranden.

Vi har bred kompetens inom affärsrätt